Om Jobcenter Integration

Velkommen til siden om Jobcenter Integration, her kan du læse om vores værdigrundlag, organisationdiagram og ansatte.

Jobcenter Integration er beliggende i Birkelse, på Ulveskovskolen, og danner ramme om den 3 årige integrationsindsat for nyankomne flygtninge i jammerbugt Kommune samt andre udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Målet med indsatsen er, at vores borgere så hurtigt som muligt bliver i stand til at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre borgere i Jammerbugt Kommune, for eksempel i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet, i fritidslivet og de demokratiske processer.

Kontakt

Jobcenter Integration
Ulveskov Skole
Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 88 30

Jobcenter Integration

Bransagervej 30 9490 Pandrup