Ansatte Jobcenter IntegrationJobcenter Integration er beliggende i Birkelse, på Ulveskovskolen, og danner ramme om den 3 årige integrationsindsat for nyankomne flygtninge i jammerbugt Kommune samt andre udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Målet med indsatsen er, at vores borgere så hurtigt som muligt bliver i stand til at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre borgere i Jammerbugt Kommune, for eksempel i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet, i fritidslivet og de demokratiske processer.