Værdigrundlag

Vi arbejder på Jobcenter Integration ud fra princippet hjælp til selvhjælp og ligger vægt på følgende værdier i arbejdet med vores borgere:

  • Borgeren mødes, hvor borgeren er og med respekt
  • Borgeren inddrages og gives et balanceret (med)ansvar 
  • Fokus er på en tidlig, individuel og helhedsorienteret tilgang 
  • Fokus er på udvikling og på borgerens ressourcer, mens der samtidig arbejdes med at nedbryde borgerens evt. barrierer
  • Frivillighedstankegangen og andre gode elementer bringes på banen, hvor det giver mening

Kontakt

Jobcenter Integration
Ulveskov Skole
Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 88 30

Her bor vi

Gammel Landevej 70, Birkelse 9440 Aabybro