Brovst, Bøge Bakker - Etablering af varmeværk - Afg. om ikke miljøkonsekvensvurderingLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 20. maj 2020. Klagefristen er 4 uger.