Slettestrand, Slettestrandvej - Blandet bolig og erhverv - Lokalplan 08-006 samt Kommuneplantillæg nr. 26Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 29. juni 2020. Klagefristen er 4 uger.