Undervisning

Her kan du læse mere om Sprog- og Kompetencecentrets undervisning og danskuddannelser.

Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter udbyder Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Her lærer du at tale, forstå, læse og skrive dansk, og du får indsigt i dansk kultur, arbejdsmarkeds- og samfundsforhold

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

På skolen kan du også tage Medborgerskabsprøven eller Indfødsretsprøven. 

 

NYHED: Fra d. 01. januar 2020 begynder vi at undervise i FVU. Kontakt os for yderligere information. 

 

Se i nedenstående hvordan du tilmelder dig enten danskundervisning eller prøver.  

 

 

Danskuddannelserne

Dansk 1

Tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Dansk 2

Tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet - dvs 8-10 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Dansk 3

Tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund - dvs. mindst 12 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 3.

Uddannelsesdage/lukkedage

Danskundervisning:

Mandag kl. 8.38-12.55 og kl. 17.20-19.50

Onsdag kl. 8.30-13.50 

Torsdag kl. 8.30-13.50 og kl. 17.20-19.50

Fredag kl. 8.38-12.55

 

Ferielukket:

Sommerferie: uge 29-30 2019

Juleferie: d. 23. december 2019 til og med d. 1. januar 2020

 

Tilmelding og priser danskundervisning - ny kursist/new student

Er du udlænding og ny borger i Jammerbugt Kommune, har du mulighed for at lære dansk. Bor du i en anden kommune skal du bede din bopælskommune om at henvise dig til Jammerbugt. 

Du kan lære dansk, når:

  • du er fyldt 18 år
  • du bor i Danmark og har adresse i Jammerbugt kommune
  • du har et dansk CPR-nummer

Depositum og deltagergebyr

Danskundervisningen på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter er gratis for flygtninge og familiesammenførte. Selvforsørgende udlændinge, der ansøger om et danskkursus, skal betale et depositum på 1250 kr. samt et deltagergebyr på 2000 kr. pr modul - før start på danskkursus. Depositum tilbagebetales, når kursisten har afsluttet det danskmodul, kursisten er tilmeldt.

Flygtninge, familiesammenførte og au pairs skal ikke betale gebyr.

Tilmelding

Kontakt Jammerbugt kommune, Ati Mortensen, for tilmelding eller yderligere information enten på tlf. 7257 7208 eller mail aha@jammerbugt.dk

Når du er tilmeldt, vil du blive indkaldt fra Sprogskolen til en visitationssamtale for at afgøre, hvilket niveau du skal indplaceres på. Til samtalen vil I også snakke om hvilke dage du skal gå i skole.

Tilmelding danskprøver, indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve

Danskprøver

Prøve i Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3 afholdes to gange om året, i maj/juni og november/december

Når du er kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter på det afsluttende modul på din Danskuddannelse, vurderer din dansklærer sammen med dig, hvornår du er klar til at gå til Danskprøve.

Er du ikke kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter, og ønsker du at deltage i en Danskprøve, kan du tilmelde dig den Danskprøve, du ønsker, som selvstuderende og mod betaling af et prøvegebyr. Det samme gør sig gældende for Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Skriftlige prøveterminer maj/juni 2020

Prøve i dansk 3

12. maj 2020

Prøve i dansk 2

13. maj 2020

Prøve i dansk 1

14. maj 2020

Mundtlig del af prøveterminen er i perioden 8.-19.juni 2020. 

 

Tilmelding og oplysninger hos: Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk, tlf. 72 57 74 53

Prøvegebyr for selvstuderende: 1.389 kr. (2020-takst) Betaling sker via Giro-kort. 

Tilmeldingsfrist: d. 2. marts 2020

 

 

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Prøverne afholdes to gange om året - i juni og november. 

Medborgerskabsprøven

3. juni 2020 kl. 11.00-11.30

Indfødsretsprøven

3. juni 2020 kl. 13.00-13.45 

Tilmeldingsfrist

29. april 2020

Tilmelding og oplysninger hos: Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk, tlf. 72 57 74 53

Gebyr for Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven er 799 kr. (2020-takst) Betaling sker via Giro-kort.

 

 

Danskprøve til ægtefællesammenføring

Denne afholdes kun to steder i Danmark, - nemlig på Vestegnens Sprogcenter eller Sprogcenter Vejle. Tilmelding foregår på www.danskprøve.dk. Læs evt. også på www.uim.dk

Til virksomheder

Vi tilbyder undervisning i sprogcentrets lokaler i Birkelse samt på virksomheder. Vi tilbyder fleksible timer, så det passer med kursisternes arbejdstid. Undervisningens indhold tilrettelægges efter ønsker og behov og ud fra kursistens forudsætninger. Som noget nyt begynder vi fra d. 01. januar 2020 at undervise i FVU-fag. Kontakt sprogcentret for nærmere info.

Sprog- og Kompetencecenter

Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro

Leder Per Sigsgaard
sig@jammerbugt.dk
tlf.: 41 91 25 51

Faglig koordinator
Michelle Louis
oui@jammerbugt.dk
tlf: 41 91 14 32

Administrativ medarbejder Christina Andersen
chd@jammerbugt.dk
tlf.: 72 57 74 53

FVU-vejleder
Helle Adser
hes@jammerbugt.dk 
tlf.: 41 91 25 30

 

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 8.00 - 15.30
Tirsdag kl. 8.00 - 15.30
Onsdag kl. 8.00 - 15.30
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00