Undervisning

Her kan du læse mere om Sprog- og Kompetencecentrets undervisning og danskuddannelser.

Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter udbyder Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Her lærer du at tale, forstå, læse og skrive dansk, og du får indsigt i dansk kultur, arbejdsmarkeds- og samfundsforhold

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

På skolen kan du også tage Medborgerskabsprøven eller Indfødsretsprøven. 

 

 

 

Danskuddannelserne

Dansk 1

Tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Dansk 2

Tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet - dvs 8-10 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Dansk 3

Tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund - dvs. mindst 12 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 3.

Uddannelsesdage

Danskundervisning:

Mandag kl. 8.38-12.55 og kl. 17.20-19.50

Onsdag kl. 8.30-13.50 

Torsdag kl. 8.30-13.50 og kl. 17.20-19.50

Fredag kl. 8.38-12.55

 

Ferie:

Uge 29-30

Mellem jul og nytår

 

Tilmelding og priser

Er du udlænding og ny borger i Jammerbugt Kommune, har du mulighed for at lære dansk. Bor du i en anden kommune skal du bede din bopælskommune om at henvise dig til Jammerbugt. 

Du kan lære dansk, når:

  • du er fyldt 18 år
  • du bor i Danmark og har adresse i Jammerbugt kommune
  • du har et dansk CPR-nummer

Depositum og deltagergebyr

Danskundervisningen på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter er gratis for flygtninge og familiesammenførte. Selvforsørgende udlændinge, der ansøger om et danskkursus, skal betale et depositum på 1250 kr. samt et deltagergebyr på 2000 kr. pr modul - før start på danskkursus. Depositum tilbagebetales, når kursisten har afsluttet det danskmodul, kursisten er tilmeldt.

Flygtninge, familiesammenførte og au pairs skal ikke betale gebyr.

Når du er tilmeldt, vil du blive indkaldt til en visitationssamtale for at afgøre, hvilket niveau du skal indplaceres på. Til samtalen vil I også snakke om hvilke dage du skal gå i skole.  

 

Kontakt Jammerbugt kommune for yderligere information på tlf. 72 57 72 08

Danskprøver, indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve

Danskprøver

Prøve i Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3 afholdes to gange om året, i maj/juni og november/december

Når du er kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter på det afsluttende modul på din Danskuddannelse, vurderer din dansklærer sammen med dig, hvornår du er klar til at gå til Danskprøve.

Er du ikke kursist på Jammerbugt Sprog- og kompetencecenter, og ønsker du at deltage i en Danskprøve, kan du tilmelde dig den Danskprøve, du ønsker, som selvstuderende og mod betaling af et prøvegebyr. Det samme gør sig gældende for Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Skriftlige prøveterminer maj-juni 2019

Prøve i dansk 3

14. maj 2019

Prøve i dansk 2

15. maj 2019

Prøve i dansk 1

16. maj 2019

Tilmelding og oplysninger hos:  Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk, tlf. 7257 7453

Tilmeldingsfrist: den 4. marts 2019

 

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Prøverne afholdes to gange om året - i juni og december.

Medborgerskabsprøven

6. juni 2019

Indfødsretsprøven

6. juni 2019

Tilmeldingsfrist

2. maj 2019

Tilmelding og oplysninger hos:  Christina Andersen, chd@jammerbugt.dk, tlf. 7257 7453

Gebyr for Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven er 783 kr. (2019-takst)

 

Danskprøve til ægtefællesammenføring

Denne afholdes kun to steder i Danmark, - nemlig på Vestegnens Sprogcenter eller Sprogcenter Vejle. Tilmelding foregår på www.danskprøve.dk. Læs evt. også på www.uim.dk

Til virksomheder

Vi tilbyder undervisning i sprogcentrets lokaler i Birkelse samt på virksomheder. Vi tilbyder fleksible timer, så det passer med kursisternes arbejdstid. Undervisningens indhold tilrettelægges efter ønsker og behov og ud fra kursistens forudsætninger. Kontakt sprogcentret for nærmere info.

Sprog- og Kompetencecenter

Gammel Landevej 70, Birkelse
9440 Aabybro

Leder Per Sigsgaard
sig@jammerbugt.dk
tlf.: 41 91 25 51

Faglig koordinator
Michelle Louis
oui@jammerbugt.dk
tlf: 41 91 14 32

Administrativ medarbejder Christina Andersen
chd@jammerbugt.dk
tlf.: 72 57 74 53

Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 8.00 - 15.30
Tirsdag kl. 8.00 - 15.30
Onsdag kl. 8.00 - 15.30
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00